Obec Dolná Mariková
ObecDolná Mariková
Obec Dolná Mariková

Obec

Dolná Mariková

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26. 2. 2024

Zmluva o dielo č. 20240222

1/1/2024

136 723,20 EUR

Benet Sport, s.r.o.

Obec Dolná Mariková

19. 2. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

10/2/2024

0,00 EUR

Obec Dolná Mariková

Božena Siková

14. 2. 2024

Zmluva o grantovom účte

9/2/2024

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Dolná Mariková

13. 2. 2024

Kúpna zmluva

2/3/2024

29 479,54 EUR

Biopel a.s.Kysucký Lieskovec

Obec Dolná Mariková

12. 2. 2024

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

1/5/2024

0,00 EUR

Obec Dolná Mariková

Stredoslovenská distribučná, a.s.

8. 2. 2024

Príkazná zmluva

8/2/2024

700,00 EUR

Zdenka Žbodáková

Obec Dolná Mariková

7. 2. 2024

Zmluva o zriadení a prevádzkovaní bytovej prípojky TKR

7/2/2024

0,00 EUR

Obec Dolná Mariková

Zuzana Ragulová

6. 2. 2024

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

6/2/2024

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolná Mariková

29. 1. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

5/2/2024

0,00 EUR

Obec Dolná Mariková

Michaela Smolková

29. 1. 2024

Zmluva o prenájme hrobového miesta

4/2/2024

0,00 EUR

Obec Dolná Mariková

Igor Barančík

16. 1. 2024

Zmluva o prenájme hrobového miesta

3/2/2024

Neuvedené

Obec Dolná Mariková

Anna Šibíková

15. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2023/548

2/2/2024

4 480,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Dolná Mariková

8. 1. 2024

Kúpna zmluva

1/3/2024

Neuvedené

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA s.r.o.

Obec Dolná Mariková

8. 1. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

1/2/2024

Neuvedené

Obec Dolná Mariková

Miloš Pleško

18. 12. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

58/2/2023

0,00 EUR

encare, s.r.o.

Obec Dolná Mariková

15. 12. 2023

Nájomná zmluva

18/4/2023

24,00 EUR

Zdeno Mišutka

Obec Dolná Mariková

13. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov

57/2/2023

240,00 EUR

BROS Computing, s.r.o.

Obec Dolná Mariková

29. 11. 2023

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 22/4/2022

17/4/2023

0,00 EUR

Obec Dolná Mariková

Soňa Gachová

22. 11. 2023

Dodatok č. 3 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

56/2/2023

34,50 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Dolná Mariková

20. 11. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

55/2/2023

0,00 EUR

Obec Dolná Mariková

Alena Húdeková

20. 11. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

50/2/2023

0,00 EUR

MVDr. Silvia Balušíková

Obec Dolná Mariková

16. 11. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

54/2/2023

0,00 EUR

Obec Dolná Mariková

Ladislav Lenčéš

15. 11. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

53/2/2023

0,00 EUR

Obec Dolná Mariková

Ing. Peter Šujak

13. 11. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

52/2/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Dolná Mariková

13. 11. 2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

51/2/2023

0,00 EUR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Dolná Mariková

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 153

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na