Menu
logo
NE
06 SEP
Knižnica otvorená od 7. septembra 2020

viac
UT
11 AUG
Marikovský spravodaj

viac
ST
15 APR
Platenie daní a poplatkov

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Marikovské kalendáre

Pre rok 2019
Pre rok 2020

Veľkonočné sviatky

tento rok budú iné -

- menej hlučné, bez tradičnej oblievačky a šibačky, jarmoku, rodinných a priateľských návštev. Ale na druhej strane máme možnosť prežiť ten čas viac duchovne, so svojimi najbližšími a myšlienkami na tých, s ktorými nemôžeme byť.
Tieto sviatky nám všetkým spríjemňuje veľkonočná výzdoba, ktorú nám už tradične pripravujú dôchodcovia a turisti, za čo im patrí naše poďakovanie.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Verejná vyhláška

o začatí spojeného územného a stavebného konania stavebníka: PharmDr. Jozef Marciník, bytom Besné 345, Dolná Mariková, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

Výzva

v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných
Výzva
Tlačivo registrácie

VZN 2/2020

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Mariková

Dokument

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku obce Dolná Mariková ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dokument

Zasadnutie poslancov OZ - 09.10.2020

Pozvánka

Zasadnutie poslancov OZ - 09.10.2020

Pozvánka

Plán udržateľnej mobility TSK

List
Záverečné stanovisko