Menu
logo
ST
20 MÁJ
Obnovenie prevádzky v MŠ a ZŠ od 01.06.2020

viac
ST
15 APR
Platenie daní a poplatkov

viac
PO
06 APR
Zápis detí do Základnej školy a Materskej školy

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

Veľkonočné sviatky

tento rok budú iné -

- menej hlučné, bez tradičnej oblievačky a šibačky, jarmoku, rodinných a priateľských návštev. Ale na druhej strane máme možnosť prežiť ten čas viac duchovne, so svojimi najbližšími a myšlienkami na tých, s ktorými nemôžeme byť.
Tieto sviatky nám všetkým spríjemňuje veľkonočná výzdoba, ktorú nám už tradične pripravujú dôchodcovia a turisti, za čo im patrí naše poďakovanie.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Verejná vyhláška

o začatí stavebného konania. Navrhovateľ: Peter Jurašík, bytom Dubková 39, 020 55 Lazy pod Makytou a Martina Jurašíková, bytom Dolná Mariková 739, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

VZN 1/2020

o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dolná Mariková

Dokument

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Oznámenie

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou. Stavebník: Peter Jurašík, bytom Dubková 39, 020 55 Lazy pod Makytou a Martina Jurašíková rod. Kyselová, bytom 018 02 Dolná Mariková 739.

Dokument

Schválený záverečný účet za rok 2019

Dokument

Zasadnutie poslancov OZ - 26.06.2020

Pozvánka

Návrh VZN

o záväzných častiach Územného plánu obce Dolná Mariková

Dokument