Menu
logo
ST
18 MAR
Urbárska schôdza sa 29. marca 2020 neuskutoční

viac
PO
16 MAR
Donáška tovaru

viac
ST
11 MAR
Distribúcia rúšok a Informácie v súvislosti s ochorením COVID-19

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

11. Marikovský ples

sa uskutočnil 1. februára 2020 v Dome kultúry Dolná Mariková. Do tanca hrala skupina Kortina a v sprievodnom programe vystúpila Mirka Miškechová.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Prerušenie prevádzky

Oznámenie

Výzva pre rodičov

Dokument

Zákaz vypaľovania

Informácia
Plagát

Stránkové hodiny od 16.3.2020

Pondelok 8.00 - 11.00 h
Streda 8.00 - 11.00 h
Piatok 8.00 . 11.00 h

Zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva 2020

Zápisnica - 06.03.2020
Uznesenia - 06.03.2020

Výmena zberového papiera - vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu

sa dňa 18.3.2020 zber neuskutoční.

Oznam

Oznámenie o začatí konania

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich v katastri obce Dolná Mariková žiadateľa: Miroslava Slamková, bytom Lánska 2205/24, 017 01 Považská Bystrica.

Dokument

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Navrhovateľ: Martin Kujan a manželka Mgr. Monika Kujanová, rod. Pecíková, obaja bytom Dolná Mariková 775, 018 02 Dolná Mariková

Dokument