Menu
logo
ŠT
13 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 13. ročník

viac
UT
21 MÁJ
Varenie kapustnice - 9. ročník

viac
ŠT
09 MÁJ
VI. stretnutie Marikovských rodákov

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

9. ročník varenia kapustnice

Srdečne Vás pozývame na súťaž vo varení kapustnice. Súťažné družstvá sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade alebo u p. Anny Adamčíkovej na č.t. 0905127741.

Oznam

Najnovšie
Najnovšie

Verejná vyhláška

dodatočného stavebného povolenia na vodnú stavbu vŕtanej studne Helena Lamošová, bytom Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica

Dokument

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

parc.č. KNC 1495/1 zast.plocha o výmere 71m2 Rudolfovi Barančíkovi.

Dokument

Verejná vyhláška

o dodatočnom povolení stavby studne a prípojky stavebníkov Miroslav Hladký a Erika Hladká

Verejná vyhláška

Územný plán obce Dohňany

Dokument

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti

Dokument

Zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva

sa uskutoční 21. júna 2019

Pozvánka

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhláška