Menu
logo
ST
16 OKT
7. ročník stretnutia harmonikárov Vráťme harmonike život

viac
PI
26 JÚL
Olympiáda seniorov 2019

viac
ŠT
13 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 13. ročník

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

Deň detí

Žiarivé očká, šťastný smiech a radosť. Pani učiteľky si pre deti pripravili zábavné súťaže, pohostenie, darčeky a odmeny. Nechýbala ani cukrová vata, ktorú deťom pripravili Ľubka a Paulínka Riljakové.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

7.ročník stretnutia harmonikárov Vráťme harmonike život

Dňa 10. 11. 2019 o 13.00 hodine sa v kultúrnom dome v Dolnej Marikovej uskutoční 7. ročník stretnutia harmonikárov Vráťme harmonike život.

Plagát

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie

Zázračná krajina

Do našej MŠ zavítali umelkyne zo žilinského konzervatória. Mgr. Marta Pažitná za sprievodu harmoniky a iných hudobných nástrojov zapojili všetky deti do interaktívneho vystúpenia. Piesňami a tancami sa spoločne preniesli do zázračnej krajiny. Deti boli aktívne súčasťou celého programu a dostali veľkú pochvalu a ocenenie.

celý článok

Výtvarné úspechy našich detí

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici udelilo v súťaži:
- Vesmír očami detí: 4. miesto Simonke Patáčikovej a
5. miesto Sabinke Mišíkovej
- Dobšinského rozprávkovo: 3. miesto Karolínke Hôrkovej

celý článok

Verejná vyhláška

Dodatočné stavebné povolenie na vodnú stavbu vŕtanej studne stavebníkov Erika Hladká, rod. Zemančíková, bytom Dedovec 1754/272, 017 01 Považská Bystrica a Miroslav Hladký, bytom Dolná Mariková 809.

Dokument

Oznámenie o verejnom prerokovaní

Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Dolná Mariková a návrhu Územného plánu obce Dolná Mariková

Dokument

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výber dodávateľa na stavebné práce „Dolná Mariková - Kanalizácia a ČOV

Dokument

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výber dodávateľa na stavebné práce „Dolná Mariková - Kanalizácia a ČOV -

Dokument