Menu
logo
PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci

viac
PO
26 JÚL
700 rokov Marikovej

viac
PO
26 JÚL
Pozvánka na výstavu automobilov

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Veľkonočné sviatky

tento rok budú iné -

- menej hlučné, bez tradičnej oblievačky a šibačky, jarmoku, rodinných a priateľských návštev. Ale na druhej strane máme možnosť prežiť ten čas viac duchovne, so svojimi najbližšími a myšlienkami na tých, s ktorými nemôžeme byť.
Tieto sviatky nám všetkým spríjemňuje veľkonočná výzdoba, ktorú nám už tradične pripravujú dôchodcovia a turisti, za čo im patrí naše poďakovanie.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

700 rokov Marikovej

Vážení občania, Obecný úrad Dolná Mariková Vás srdečne pozýva na oslavu 700. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Na slávnosti bude pokrstená monografia obce Dolná Mariková, ktorú obec pri tejto príležitosti pre Vás pripravila.

Plagát

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Vyrozumenie - 12.08.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Dolná Mariková vyhlasuje Zákazku podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu).

celý článok

Zverejnenie zámeru

predaja nehnuteľného majetku Obce Dolná Mariková
ako prípad hodný osobitného zreteľa

Dokument

Pozvánka

na charitatívnu výstavu automobilových diorám značky Tatra a iné

Plagát

Hodnotenie vzdelávania

Dokument

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výroba s tlačou a návrh grafiky - monografia obce

Dokument

Hodnotenie vzdelávania