Menu
logo
ST
20 MÁJ
Obnovenie prevádzky v MŠ a ZŠ od 01.06.2020

viac
PO
18 MÁJ
Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

viac
PI
15 MÁJ
Zber papiera sa uskutoční 27. mája 2020.

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

Veľkonočné sviatky

tento rok budú iné -

- menej hlučné, bez tradičnej oblievačky a šibačky, jarmoku, rodinných a priateľských návštev. Ale na druhej strane máme možnosť prežiť ten čas viac duchovne, so svojimi najbližšími a myšlienkami na tých, s ktorými nemôžeme byť.
Tieto sviatky nám všetkým spríjemňuje veľkonočná výzdoba, ktorú nám už tradične pripravujú dôchodcovia a turisti, za čo im patrí naše poďakovanie.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kanalizácia a ČOV Dolná Mariková – Prečerpávacia stanica SO 02 -
doplnenie mechanického predčistenia.

Výzva

Zverejnenie zámeru

prenájmu majetku obce žiadateľovi: Mgr. Ľubomír Zedník, bytom Lichardova 2803/18, 010 01 Žilina.

Dokument

Plán udržateľnej mobility TSK

Dokument

Úradné hodiny Obecného úradu od 18. mája 2020

Oznam

Ukladanie komunálneho odpadu v osade Máčkovce

Oznam

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Informácie

Návrh Záverečného účtu obce Dolná Mariková za rok 2019

Dokument