Menu
logo
ŠT
13 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 13. ročník

viac
UT
21 MÁJ
Varenie kapustnice - 9. ročník

viac
ŠT
09 MÁJ
VI. stretnutie Marikovských rodákov

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

9. ročník varenia kapustnice

Srdečne Vás pozývame na súťaž vo varení kapustnice. Súťažné družstvá sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade alebo u p. Anny Adamčíkovej na č.t. 0905127741.

Oznam

Najnovšie
Najnovšie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Vyhláška

Stretnutie ľudí dobrej vôle - 13. ročník

pri príležitosti osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda sa 5. júla 2019 na hrebeni Javorníkov /pri chate Kohútka/ uskutoční stretnutie ľudí z Moravy a Slovenska.

Plagát

Verejná vyhláška

stavebník: Ing. Anton Martikáň PhD. a Mgr. Helena Martikáňová, rod. Kučerová, obaja bytom 018 02 Dolná Mariková č. 7,
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „RODINNÝ DOM

Dokument

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania podľa § 88 a § 88a stavebného zákona o odstránení nepovolenej stavby resp. o dodatočnom povolení stavby stavebníka Heleny Lamošovej, bytom Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica.


Dokument

Oznámenie o strategickom dokumente

Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Hatné

Dokument

Zámery predaja nehnuteľného majetku

odpredaj pozemkov vo vlastníctve Obce formou osobitného zreteľa

Dokument

Záverečný účet Obce za rok 2018

Dokument

Pozvánka

Vážení spoluobčania, rodáci a sympatizanti, srdečne Vás pozývame na VI. Stretnutie Marikovských rodákov. Prosíme Vás, aby ste o akcii informovali aj svojich príbuzných a známych, ktorí nevyužívajú internet. Pozvánky v tlačenej forme pre seba aj známych si môžete vyzdvihnúť v obecnom úrade, kostole, v reštaurácii... Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Pozvánka