Menu
logo
UT
21 MÁJ
Varenie kapustnice - 9. ročník

viac
ŠT
09 MÁJ
VI. stretnutie Marikovských rodákov

viac
UT
30 APR
Deň matiek

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Plagát


Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

Veľkonočná výzdoba láka aj turistov

S Veľkonočnými sviatkami sú späté viaceré ľudové zvyky a tradície, či už je to šibačka a oblievanie, výroba kraslíc, jarmok, jedlá a výzdoba. Naša dedinka sa už viac rokov môže pochváliť obrovským veľkonočným vajíčkom v centre obce, ktoré obdivujú ľudia zo širokého okolia. O jej výrobu a inštaláciu sa starajú turisti. V tomto roku pribudla aj ďalšia výzdoba, ktorou sa prezentujú naši dôchodcovia.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

9. ročník varenia kapustnice

Srdečne Vás pozývame na súťaž vo varení kapustnice. Súťažné družstvá sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade alebo u p. Anny Adamčíkovej na č.t. 0905127741.

Návrh

Záverečného účtu Obce Dolná Mariková za rok 2018

Dokument

Pozvánka

Pozvánka

Verejná vyhláška

„RODINNÝ DOM", na parc. KNC 381/2 stavebníkov Ing. Anton Martikáň PhD. a Mgr. Helena Martikáňová, rod. Kučerová

Územné a stavebné konanie

Verejná vyhláška

"Novostavba rodinného domu" na parc. č. KNC 2181/4, 3009/6. stavebníka Helena Lamošová, r. Vajdíková.

Územné rozhodnutie

V upratovaní sa pokračovalo

Skupinka dobrovoľníkov, ktorých oslovila myšlienka pani Haradzinovej, pokračovala v zbieraní odpadkov aj v sobotu 27. apríla 2019.
Pridali sa ku nim aj ďalší, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijeme.

celý článok

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument

Odvoz elektroodpadu

Vážení občania, elektroodpad z domácností môžete priviezť na zberné miesto za Domom kultúry do 15. apríla 2019.