Menu
logo
PI
15 OKT
Rekonštrukcia komunikácií vedúcich na cintorín a do Pleškov

viac
ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac
PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

700 rokov Marikovej

V auguste sme oslávili 700. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Na slávnosti bola pokrstená monografia obce Dolná Mariková, ktorú obec pri tejto príležitosti pripravila. Knihu je možné zakúpiť na Obecnom úrade a stojí 30,00 €.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Verejná vyhláška

o začatí územného konania navrhovateľa: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení Profi-NETWORK, s.r.o. Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín.

Dokument
Mapa

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania stavebníkov: Patrik Adamčík, bytom Dolná Mariková 542, 018 02 Dolná Marikováa Mgr. Zuzana Gardoňová rod. Gardoňová, bytom Horná Maríková 476, 018 03 Horná Mariková.

Dokument

Výzva pre vlastníkov pozemkov pod inžinierskymi sieťami

Dokument

Projekt WiFi pre teba

Informácia o projekte

Aktivity deti v Materskej škole

v školskom roku 2020/2021

Prehľad akcií, fotografie

Africký mor ošípaných - mimoriadne veterinárne opatrenia

Dokument