Menu
logo
PI
29 NOV
Rozsvieťme s Mikulášom stromček

viac
UT
26 NOV
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

viac
ST
16 OKT
7. ročník stretnutia harmonikárov Vráťme harmonike život

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

Rozsvieťme s Mikulášom stromček

Pozývame deti aj dospelých na stretnutie s Mikulášom v sobotu 7.12.2019 o 15.00 hod. pred Domom kultúry. Pre deti sú pripravené sladkosti a pre dospelých vianočný punč. Nebude chýbať ani vianočná kapustnica

Plagát

Najnovšie
Najnovšie

Stavebné povolenie

stavebník: Michal Mančík bytom 018 02 Dolná Mariková č. 611 a Ing. Martina Martečíková, rod. Martečíková, bytom 018 03 Horná Mariková č. 271

Dokument

Stavebné povolenie

stavebník: Juraj Jurdík bytom Rozkvet 2055/120-7, 017 01 Považská Bystrica a PhDr. Eva Jurdíková, rod. Kopšíková, bytom 018 02 Dolná Mariková č. 717.

Dokument

Pozvánka na zasadnutie poslancov OZ

na deň 13. decembra 2019

Pozvánka

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu

verejnou vyhláškou stavebníka MUDr. Andrej Rosík, Dolná Mariková 391, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu

verejnou vyhláškou stavebníka Michal Mančík, bytom Dolná Mariková č. 611, 018 02 Dolná Mariková a Ing. Martina Martečíková, bytom Horná Mariková 271, 018 03 Horná Mariková

Dokument

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu

verejnou vyhláškou stavebníka: Juraj Jurdík, bytom Rozkvet 2055/120-7, 017 01 Považská Bystrica a PhDr. Eva Jurdíková, bytom Dolná Mariková 717, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

Oznámenie o začatí konania

vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej v katastri obce Dolná Mariková na pozemku parc.č. KN-C 689/2 Františka Polkorába a Viery Polkorábovej.

Dokument

Návrh dodatku č. 2/2019 k VZN 2/2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková

Dokument