Menu
logo
ST
23 OKT
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

viac
ST
16 OKT
7. ročník stretnutia harmonikárov Vráťme harmonike život

viac
PI
26 JÚL
Olympiáda seniorov 2019

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

Deň detí

Žiarivé očká, šťastný smiech a radosť. Pani učiteľky si pre deti pripravili zábavné súťaže, pohostenie, darčeky a odmeny. Nechýbala ani cukrová vata, ktorú deťom pripravili Ľubka a Paulínka Riljakové.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Návrh Doplnku č.. 2/2019 K VZN Č. 1/2016

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016

Dokument

Oznámenie o začatí stavebného konania

verejnou vyhláškou stavebníka: MUDr. Andrej Rosík, Dolná Mariková 391

Dokument

Všeobecne záväzné nariadeniu č. 3/2019

Obce Dolná Mariková o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dokument

Pozvánka na zasadnutie poslancov OZ

na deň 08. novembra 2019

Pozvánka

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

verejnou vyhláškou.
Stavebník: Juraj Jurdík, bytom Rozkvet 2055/120-7, 017 01 Považská Bystrica,
a PhDr. Eva Jurdíková, r. Kopšíková, bytom 018 02 Dolná Mariková č. 717 p

Oznámenie

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

verejnou vyhláškou.
Stavebník: Michal Mančík, bytom 018 02 Dolná Mariková
a Ing. Martina Martečíková, bytom 018 03 Horná Mariková č. 271.

Oznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

stavebník: Helena Lamošová, rod. Vajdíková, bytom Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica

Oznámenie