Menu
logo
PO
20 JAN
Vývoz plastov bude 3. februára 2020

PO
20 JAN
Prerušenie dodávky elektriny 5. februára 2020

viac
PI
03 JAN
Vývoz plastov bude 8. januára 2020

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

Rozsvieťme s Mikulášom stromček

Pozývame deti aj dospelých na stretnutie s Mikulášom v sobotu 7.12.2019 o 15.00 hod. pred Domom kultúry. Pre deti sú pripravené sladkosti a pre dospelých vianočný punč. Nebude chýbať ani vianočná kapustnica

Plagát

Najnovšie
Najnovšie

Prerušenie dodávky elektriny

5. februára 2020

Oznam

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

verejnou vyhláškou stavebníka Obec Dolná Mariková

Dokument

Oprava chyby

v písomnom vyhotovení rozhodnutia – stavebného povolenia č. 205/2019-TS1/A-10 – Oznámenie

Oznámenie

Dodatočné povolenie zmeny stavby

verejnou vyhláškou stavebníka:Ing. Peter Trebuna a Miroslava Trebunová, rod. Brejchová, obaja bytom Besné č. 275, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

Marikovský kalendár pre rok 2020

Kalendár

Informácie o nakladaní s odpadom

vrátane triedeného zberu

viac info

7.ročník stretnutia harmonikárov Vráťme harmonike život

Dňa 10. 11. 2019 sa v kultúrnom dome v Dolnej Marikovej uskutočnil 7. ročník stretnutia harmonikárov.

celý článok