Menu
logo
ST
06 MAR
Zápis detí do Materskej školy

viac
ŠT
28 FEB
Valné zhromaždenie LPS Urbárska obec Mariková

viac
NE
03 FEB
Fašiangová zábava

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

Fašiangová zábava

spojená s pochovávaním basy bude 2. marca v Dome kultúry.
Basu pochovajú Besňanskí kubovia, do tanca bude hrať Veselá štvorka a o občerstvenie sa postarajú naši dôchodci. Vítaní sú všetci, ktorí majú radi hudbu, tanec a dobrú zábavu.

Najnovšie
Najnovšie

Zasadnutie poslancov OZ - 12.03.2019

Uznesenia - 12.03.2019
Zápisnica - 12.03.2019

VZN 1/2019

o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne, CVČ a na pravidelnú voľnočasovú činnosť v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Mariková.

Dokument

VZN 2/2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková

Dokument

Rozpočet Obecného úradu na roky 2019-2021

Verejné obstarávanie 2019

Rekonšttrukcia Zdravotného strediska

Zasadnutie poslancov OZ - pozvánka

Dokument

Zápis detí do Materskej školy šk. rok 2019/2020

Oznámenie o podávaní žiadosti, tlačivo

Pozvánka na valné zhromaždenie

na deň 7. apríla 2019

Dokument