Menu
logo
PO
04 JAN
Prevádzka Obecného úradu počas trvania lockdownu

viac
ŠT
26 NOV
Marikovský spravodaj 2/2020

viac
PI
13 NOV
Kalendár pre rok 2021

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Veľkonočné sviatky

tento rok budú iné -

- menej hlučné, bez tradičnej oblievačky a šibačky, jarmoku, rodinných a priateľských návštev. Ale na druhej strane máme možnosť prežiť ten čas viac duchovne, so svojimi najbližšími a myšlienkami na tých, s ktorými nemôžeme byť.
Tieto sviatky nám všetkým spríjemňuje veľkonočná výzdoba, ktorú nám už tradične pripravujú dôchodcovia a turisti, za čo im patrí naše poďakovanie.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Konsolidovaná výročná správa

Rok 2019

Oznámenie o zatvorení Obecného úradu počas lockdownu

Oznam

Harmonogram vývozu plastov a skla v roku 2021

Dokument

Vývoz komunálneho odpadu počas Vianoc 2020

Upozorňujeme občanov, že počas Vianočných sviatkov sa vývoz komunálneho odpadu uskutoční v stredu 23. decembra 2020.

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu: Novostavba rodinného domu, stavebníka: PharmDr. Jozef Marciník, bytom Besné 345, Dolná Mariková, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

VZN 3/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dokument

VZN 4/2020

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 a jeho dodatky č. 1/2019 a 2/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková

Dokument

Návrh Dodatku 1 k VZN 4/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dokument