Menu
logo
ST
24 FEB
Testovanie 27. februára 2021

viac
PO
08 FEB
Prevádzka Obecného úradu počas trvania lockdownu

viac
ŠT
26 NOV
Marikovský spravodaj 2/2020

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Veľkonočné sviatky

tento rok budú iné -

- menej hlučné, bez tradičnej oblievačky a šibačky, jarmoku, rodinných a priateľských návštev. Ale na druhej strane máme možnosť prežiť ten čas viac duchovne, so svojimi najbližšími a myšlienkami na tých, s ktorými nemôžeme byť.
Tieto sviatky nám všetkým spríjemňuje veľkonočná výzdoba, ktorú nám už tradične pripravujú dôchodcovia a turisti, za čo im patrí naše poďakovanie.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Testovanie 27. februára 2021

sa uskutoční od 8.00-9.00 hod bez registrácie, od 9.00-13.00 s registráciou. Nezaregistrovaní občania, ktorí sa nestihnú otestovať v čase bez registrácie, budú vybavovaní priebežne popri registrovaných. Z toho dôvodu je čas registrácie orientačný a prosíme všetkých občanov o trpezlivosť. REZERVOVAŤ

Testovanie 20. februára 2021

Otestovaných bolo 372 občanov, všetci boli negatívni. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí testovanie zabezpečovali po zdravotníckej, administratívnej a organizačnej stránke a tiež občanom, ktorí sa testovania zúčastnili.

Verejná vyhláška

o začatí kolaudačného konania stavebníka: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.

Dokument

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

ako prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľa Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina

Oznam o výsledku testovania 13. februára 2021

V našej obci bolo otestovaných 383 občanov, všetci boli negatívni.

celý článok

Oznam o výsledku testovania 06.02.2021

v sobotu 06.02.2021 bolo otestovaných 541 ľudí.

celý článok

Oznam o výsledku testovania v dňoch 23.-24.01.2020

Vzhľadom na prejavený záujem občanov bolo testovanie v našej obci zorganizované na dva dni.

celý článok

Informácie o prevádzke MŠ 2021

Január 2021
Február 2021
Príloha 1
Príloha 2