Menu

SAMOSPRÁVA

ST
23 JAN
Vývoz plastov

viac
ŠT
13 DEC
Marikovský spravodaj 2/2018

viac
PO
29 OKT
Kalendár Marikovská dolina pre rok 2019

viac

Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h

Informácie pre voliča

Parlamentné voľby 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 12.11.2015 rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016. Informácie a vzory volebných tlačív sú uverejnené na stránke www.minv.sk/?nr16-vzory a postupne budú zverejňované na stránke Obce v záložke Voľby, Parlamentné voľby 2016.

Poučenie
Informácie pre voliča

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa obce Dolná Mariková, na ktorú možno doručiť oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce je obec@dolnamarikova.sk