Menu

SAMOSPRÁVA

PI
15 OKT
Rekonštrukcia komunikácií vedúcich na cintorín a do Pleškov

viac
ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac
PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci

viac

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Dolná Mariková vyhlasuje Zákazku podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu).

celý článok

Verejné obstarávanie 2021

Súhrnná správa 1/2021-1000

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dolná Mariková - Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri
Materskej škole, č. parc. KN-C 1981, 204

Výzva

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kanalizácia a ČOV Dolná Mariková – Prečerpávacia stanica SO 02 -
doplnenie mechanického predčistenia.

Výzva

Verejné obstarávanie 2013

Výmena kotla - Zdravotné stretisko