Menu

SAMOSPRÁVA

PO
04 JAN
Prevádzka Obecného úradu počas trvania lockdownu

viac
ŠT
26 NOV
Marikovský spravodaj 2/2020

viac
PI
13 NOV
Kalendár pre rok 2021

viac

Úradná tabuľa

Oznámenie o zatvorení Obecného úradu počas lockdownu

Oznam

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu: Novostavba rodinného domu, stavebníka: PharmDr. Jozef Marciník, bytom Besné 345, Dolná Mariková, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

VZN 3/2020

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dokument

VZN 4/2020

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 a jeho dodatky č. 1/2019 a 2/2019 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková

Dokument

Návrh Dodatku 1 k VZN 4/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dokument

Návrh Dodatku č. 3 k VZN 2/2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková

Dokument

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“ stavebníkov: Peter Jurašík, bytom Dubková 39, 020 55 Lazy pod Makytou a Martina Jurašíková rod. Kyselová, bytom 018 02 Dolná Mariková 739

Dokument

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

dňa 27.11.2020, 30.11.2020, 15.12.2020.

Oznam na 27.11.
Oznam na 15.12.
Oznam na 30.11.

Výzva

v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných
Výzva
Tlačivo registrácie

Plán udržateľnej mobility TSK

List
Záverečné stanovisko

Geodetická činnosť na štátnej hranici

Oznámenie

Usmernenie k zaburineniu pozemkov

Dokument

Zákaz vypaľovania

Informácia
Plagát

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Oznámenie

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument