Menu

SAMOSPRÁVA

UT
11 AUG
Marikovský spravodaj

viac
ŠT
09 JÚL
Urbárska schôdza - 26. júla 2020

viac
ST
15 APR
Platenie daní a poplatkov

viac

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie žiadateľa - stavebníka: Ing. Daniel Martikáň a Mgr. Simona Martikáňová, rod. Zacharová, obidvaja bytom 018 02 Dolná Mariková č. 7

Dokument

Verejná vyhláška

o začatí stavebného konania. Navrhovateľ: Peter Jurašík, bytom Dubková 39, 020 55 Lazy pod Makytou a Martina Jurašíková, bytom Dolná Mariková 739, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

VZN 1/2020

o záväzných častiach územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Dolná Mariková

Dokument

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií

pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027

Oznámenie

Schválený záverečný účet za rok 2019

Dokument

Plán udržateľnej mobility TSK

Dokument

Usmernenie k zaburineniu pozemkov

Dokument

Zákaz vypaľovania

Informácia
Plagát

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Oznámenie

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument