Menu

SAMOSPRÁVA

ST
23 OKT
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

viac
ST
16 OKT
7. ročník stretnutia harmonikárov Vráťme harmonike život

viac
PI
26 JÚL
Olympiáda seniorov 2019

viac

Úradná tabuľa

Návrh Doplnku č.. 2/2019 K VZN Č. 1/2016

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016

Dokument

Oznámenie o začatí stavebného konania

verejnou vyhláškou stavebníka: MUDr. Andrej Rosík, Dolná Mariková 391

Dokument

Všeobecne záväzné nariadeniu č. 3/2019

Obce Dolná Mariková o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dokument

Pozvánka na zasadnutie poslancov OZ

na deň 08. novembra 2019

Pozvánka

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

verejnou vyhláškou.
Stavebník: Juraj Jurdík, bytom Rozkvet 2055/120-7, 017 01 Považská Bystrica,
a PhDr. Eva Jurdíková, r. Kopšíková, bytom 018 02 Dolná Mariková č. 717 p

Oznámenie

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

verejnou vyhláškou.
Stavebník: Michal Mančík, bytom 018 02 Dolná Mariková
a Ing. Martina Martečíková, bytom 018 03 Horná Mariková č. 271.

Oznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

stavebník: Helena Lamošová, rod. Vajdíková, bytom Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica

Oznámenie

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dňa 13. 11. 2019 v čase od 7,30 do 17,30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Zoznam odberných miest si môžete pozrieť vo vývesných skrinkách a v priloženom dokumente.

Zoznam

Oznámenie SSD o ochrane prírody a krajiny

Oznam

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument