Menu

SAMOSPRÁVA

ST
18 MAR
Urbárska schôdza sa 29. marca 2020 neuskutoční

viac
PO
16 MAR
Donáška tovaru

viac
ST
11 MAR
Distribúcia rúšok a Informácie v súvislosti s ochorením COVID-19

viac

Úradná tabuľa

Oznamy v súvislosti s ochorením COVID-19

Obec postupne zabezpečuje necertifikované rúška, viac informácií získate telefonicky na Obecnom úrade.

Celý text
Zázaz hromadných podujatí, prevencia
Upozornenie pre občanov a podnikateľov
Preventívne opatrenia v obci Dolná Mariková
Donášková služba
Zoznam vybratých opatrení
Karanténa a nosenie rúšok

Zákaz vypaľovania

Informácia
Plagát

Oznámenie o začatí konania

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich v katastri obce Dolná Mariková žiadateľa: Miroslava Slamková, bytom Lánska 2205/24, 017 01 Považská Bystrica.

Dokument

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Navrhovateľ: Martin Kujan a manželka Mgr. Monika Kujanová, rod. Pecíková, obaja bytom Dolná Mariková 775, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Oznámenie

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument