Menu

SAMOSPRÁVA

UT
21 MÁJ
Varenie kapustnice - 9. ročník

viac
ŠT
09 MÁJ
VI. stretnutie Marikovských rodákov

viac
UT
30 APR
Deň matiek

viac

Úradná tabuľa

Návrh

Záverečného účtu Obce Dolná Mariková za rok 2018

Dokument

Verejná vyhláška

„RODINNÝ DOM", na parc. KNC 381/2 stavebníkov Ing. Anton Martikáň PhD. a Mgr. Helena Martikáňová, rod. Kučerová

Územné a stavebné konanie

Verejná vyhláška

"Novostavba rodinného domu" na parc. č. KNC 2181/4, 3009/6. stavebníka Helena Lamošová, r. Vajdíková.

Územné rozhodnutie

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument

Zasadnutie poslancov OZ - 12.03.2019

Uznesenia - 12.03.2019
Zápisnica - 12.03.2019

Rozpočet Obecného úradu na roky 2019-2021

Príjmy
Výdavky

Voľby do Európskeho parlamentu

na území Slovenskej republiky sa konajú 25. mája 2019.
Informácie sú zverejňované v záložke Voľby

Informácia pre voliča
Zverejnenie emailovej adresy