Menu

SAMOSPRÁVA

PO
20 JAN
Vývoz plastov bude 3. februára 2020

PO
20 JAN
Prerušenie dodávky elektriny 5. februára 2020

viac
PI
03 JAN
Vývoz plastov bude 8. januára 2020

Úradná tabuľa

Prerušenie dodávky elektriny

5. februára 2020

Oznam

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

verejnou vyhláškou stavebníka Obec Dolná Mariková

Dokument

Oprava chyby

v písomnom vyhotovení rozhodnutia – stavebného povolenia č. 205/2019-TS1/A-10 – Oznámenie

Oznámenie

Dodatočné povolenie zmeny stavby

verejnou vyhláškou stavebníka:Ing. Peter Trebuna a Miroslava Trebunová, rod. Brejchová, obaja bytom Besné č. 275, 018 02 Dolná Mariková

Dokument

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument