Menu

SAMOSPRÁVA

ST
20 MÁJ
Obnovenie prevádzky v MŠ a ZŠ od 01.06.2020

viac
PO
18 MÁJ
Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

viac
PI
15 MÁJ
Zber papiera sa uskutoční 27. mája 2020.

viac

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru

prenájmu majetku obce žiadateľovi: Mgr. Ľubomír Zedník, bytom Lichardova 2803/18, 010 01 Žilina.

Dokument

Plán udržateľnej mobility TSK

Dokument

Úradné hodiny Obecného úradu od 18. mája 2020

Oznam

Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

Informácie

Návrh Záverečného účtu obce Dolná Mariková za rok 2019

Dokument

Usmernenie k zaburineniu pozemkov

Dokument

Oznam SSE

informácie o odpočte spotreby elektrickej energie k vyúčtovaniu.

Informačný leták

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

od 3. apríla 2020 od 14.00 hod. do odvolania.

Dokument

Zákaz vypaľovania

Informácia
Plagát

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Oznámenie

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument

Verejná vyhláška

Ochrana pôdy pred zaburinením

Dokument