Menu

SAMOSPRÁVA

ST
23 JAN
Vývoz plastov

viac
ŠT
13 DEC
Marikovský spravodaj 2/2018

viac
PO
29 OKT
Kalendár Marikovská dolina pre rok 2019

viac

Obecné zastupiteľstvo

Rada obce

Poslanci OZ

Ustanovujúce zastupiteľstvo

Na ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12. decembra 2014, zložili zvolení poslanci a starosta sľub a boli im odovzdané osvedčenia o zvolení do funkcie.

celý článok

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej na základe §12 odst. 7 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej.

celý článok

Komisie pri OZ

FINANČNÁ:
STAVEBNÁ:
KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ:
OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU A VEREJNÉHO ZÁUJMU: