Menu

SAMOSPRÁVA

ST
20 MÁJ
Obnovenie prevádzky v MŠ a ZŠ od 01.06.2020

viac
PO
18 MÁJ
Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

viac
PI
15 MÁJ
Zber papiera sa uskutoční 27. mája 2020.

viac

Obecné zastupiteľstvo

Volebné obvody

Ing. Anton Martikáň - Adámkovce, Rosíkovce
Juraj Harušinec - Kobárovce
Patrik Pecík - od Kobárovského mosta-Bobišovce
Milan Magát - odbočka na Besné, Paľovce, pod
Krápkou
Stanislav Melicherík - Besné
Ján Vlach - okolie Zdravotného strediska,
Kalužov, Kohútovce
František Čelko - Ficovce, Paseky
Patrik Marciník - Kátlina

Rada obce

MUDr. Andrej Rosík,
Ing. Anton Martikáň,
Stanislav Melicherík

Poslanci OZ

František Čelko
Juraj Harušinec
Milan Magát
Patrik Marciník
Ing. Anton Martikáň
Stanislav Melicherík
Patrik Pecík
MUDr. Andrej Rosík
Ján Vlach

Ustanovujúce zastupiteľstvo

Na ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12. decembra 2014, zložili zvolení poslanci a starosta sľub a boli im odovzdané osvedčenia o zvolení do funkcie.

celý článok

Rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Marikovej na základe §12 odst. 7 zák. SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej.

celý článok

Komisie pri OZ

FINANČNÁ: Ing. Anton Martikáň, predseda, členovia: MUDr. Andrej Rosík, František Čelko
KOMISIA VÝSTABY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA: Stanislav Melicherík, predseda, členovia: František Čelko, Patrik Marciník
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU: Patrik Pecík, predseda, členovia: Patrik Marciník, Juraj Harušinec
KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ KOMISIA: Milan Magát, predseda, členovia: Ján Vlach, Patrik Pecík, Juraj Harušinec, Mgr. Viera Žilinčíková