Menu

SAMOSPRÁVA

ST
29 DEC
Najbližší vývoz plastov bude 01.02.2022

ST
22 DEC
Zmena ponuky televíznych staníc

viac
ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac

Výzva na predloženie cenovej ponuky


Obec Dolná Mariková vyhlasuje Zákazku podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu).

Predmetom zákazky je nákup drevených peliet triedy ENplus A1 spolu s dopravou a vykládkou pre Obec Dolná Mariková.

- Drevené pelety EN PLUS A1 - 6mm - fukané cisternou - certifikovanou 170,000 ton
- Drevené pelety EN PLUS A1 - 6mm - balené v plastových vreciach po 15 kg 15,000 ton

Uvedené množstvo je indikatívne - počas zmluvného vzťahu sa môže meniť na základe potrieb verejného obstarávateľa. Uvedené množstvo je za 24 mesiacov - trvanie vzťahu

26.07.2021  |  Viac info: https://www.tendernet.sk/vyzva/fZIO_y9zxvTSZnODSuISA18

Podobné články

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Dolná Mariková - Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri
Materskej škole, č. parc. KN-C 1981, 204

Výzva

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Kanalizácia a ČOV Dolná Mariková – Prečerpávacia stanica SO 02 -
doplnenie mechanického predčistenia.

Výzva
späť