Menu

SAMOSPRÁVA

ST
29 DEC
Najbližší vývoz plastov bude 01.02.2022

ST
22 DEC
Zmena ponuky televíznych staníc

viac
ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac

Informácia ohľadom kompostovania


Vážení občania,
Zákon č. 79/2015 o odpadoch ukladá obci zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu. To sa týka aj biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a odpadu zo záhrad.

V uvedenom zákone je aj možnosť výnimky a to, že povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže (do 30.06.2021), že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad.

Zaviesť osobitný systém zberu a likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu v našej obci považujeme za málo potrebné a hlavne neefektívne a v konečnom dôsledku aj drahé. Náklady na jeho zavedenie a prevádzku by sa premietli do miestneho poplatku za odpady. Naopak, individuálne domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Dolná Mariková za bežné a veľká väčšina z Vás to už mnoho rokov aj praktizuje, keďže si to nevyžaduje žiadne špeciálne požiadavky a úpravy.

Z toho dôvodu sme pre Vás pripravili dohodu o domácom kompostovaní, ktorú je potrebné z vašej strany podpísať, doplniť počet zastupovaných obyvateľov a doručiť do 15.06.2021 na obecný úrad v Dolnej Marikovej. Tieto dohody budú obci slúžiť na preukázanie si splnenia povinností vyplývajúcich zo zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch.

18.05.2021


Priložené súbory:

DohodaPodobné články

Najbližší vývoz komunálneho odpadu

sa uskutoční v piatok 7. januára 2022

Ukladanie komunálneho odpadu v osade Máčkovce

Oznam

Úroveň vytriedenia odpadov za rok

2019
2020

Informácie o nakladaní s odpadom

vrátane triedeného zberu

viac info
späť