Menu

SAMOSPRÁVA

PI
24 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle na hrebeni Javorníkov - 5.7.2022

viac
ST
08 JÚN
Petro-Pavlovské slávnosti - 26. júna 2022

viac
ŠT
02 JÚN
Úhrada poplatkov - oznam

viac

Rekonštrukcia zdravotného strediska


Budova zdravotného strediska bola delimitovaná obci za účelom zabezpečenia priestorov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom.

Obci tak pribudol ďalší objekt, ktorého prevádzka nie je jednoduchá a lacná. Ťarcha spočíva na pleciach našej obce, aj keď nemáme možnosť vyjadriť sa k rušeniu, presúvaniu či rozdeľovaniu jednotlivých ambulancií a zdravotníckych obvodov. Toto sa vždy dialo bez nášho vedomia. Budova bola postavená v 50-tych rokoch min. storočia, a dostali sme ju bez toho, aby tam bola vykonávaná čo i len bežná údržba. Obec už zo svojich prostriedkov vyvŕtala novú studňu, opravila strechu a všetky klampiarske konštrukcie, zrekonštruovala systém vykurovania, keď pôvodné nahradila novým, ekologicky a ekonomicky výhodnejším peletovým. Tiež boli vymenené okná a už viackrát sa vykonávali stavebné úpravy priestorov lekárne, aby vyhovovali predpísaným normám. Tiež sme zabezpečili výrub stromov, ktoré by v prípade silného vetra mohli ohroziť občanov alebo budovu. Obec investovala už nemalé prostriedky do objektu, ktorý slúži aj občanom z Hornej Marikovej, Hatného a Klieštiny a donedávna aj z Udiče. Všetky tieto investície obec hradí výlučne z vlastného rozpočtu, prípadne zo získaných dotácií. Zástupcovia príslušných štátnych inštitúcií, VÚC a ani ostatné dotknuté samosprávy sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na tom, aby sa zdravotná starostlivosť v našej obci zachovala, prípadne skvalitňovala.

26.02.2017

Podobné články

Rekonštrukcia kotolne na biomasu

v ZŠ Obce Dolná Mariková

Informovanie verejnosti

Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice 2015

Objekt bol postavený ešte v roku 1951 si už dávnejšie vyžadoval rekonštrukciu, nakoľko jeho vzhľad nepôsobil najlepšie v centre obce.

celý článok

Rekonštrukcia domu smútku

K výraznej rekoštrukcii domu smútku sme pristúpili už v r. 2006
späť