Menu

SAMOSPRÁVA

ST
11 MÁJ
Detská Považská Cyklistická Liga - 22.05.2022

viac
PO
09 MÁJ
Monografia obce - umiestnenie v súťaži

viac
ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac

Ustanovujúce zastupiteľstvo


Na ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 12. decembra 2014, zložili zvolení poslanci a starosta sľub a boli im odovzdané osvedčenia o zvolení do funkcie.

Obecné zastupiteľstvo zriadilo v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov tieto orgány:

Obecnú radu,
ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva, plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu, v zložení: MUDr. Andrej Rosík, Ing. Jozef Kršík, Stanislav Melicherík, Milan Magát a Pavol Šujak

Komisie
ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a to:
- finančnú: Predseda – Ing. Jozef Kršík
- stavebnú: Predseda – Stanislav Melicherík
- kultúrno-športovú: Predseda – Milan Magát
- ochrany verejného poriadku a verejného záujmu: Predseda – Pavol Šujak


Starostu Ing. Petra Šujaka bude počas neprítomnosti zastupovať MUDr. Andrej Rosík, zástupca starostu.

Pre zabezpečenie spolupráce a kontaktu s občanmi bola Obec rozdelená na obvody, ktoré boli pridelené poslancom nasledovne:

Mgr. Viera Žilinčíková - Adámkovce, Rosíkovce
Emil Cibulčík- dolný koniec, Kobárovce
Pavol Šujak - od Kobárovského mosta, Bobišovce po most pri Korune
Ing. Jozef Kršík - Martikáňovce, centrum po most pri Korune
Milan Magát - od mosta smerom na Besné, Paľovce, Pod Krápkou
Stanislav Melicherík - Besné
Ján Vlach - od mosta okolie zdravotného strediska, Kalužov, Kohútovce
František Čelko - Ficovce, Paseky, Kátlina.

Občania môžu aj prostredníctvom poslancov za svoje obvody nanášať svoje návrhy, pripomienky alebo požiadavky.

12.12.2014