Menu
logo
PI
26 JÚL
Marikovský spravodaj 1/2019

viac
ŠT
13 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle - 13. ročník

viac
ŠT
09 MÁJ
VI. stretnutie Marikovských rodákov

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Marikovský kalendár pre rok 2019

Kalendár

9. ročník varenia kapustnice

Srdečne Vás pozývame na súťaž vo varení kapustnice. Súťažné družstvá sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade alebo u p. Anny Adamčíkovej na č.t. 0905127741.

Oznam

Najnovšie
Najnovšie

Uzávierka cesty

v dňoch 24. až 25. augusta 2019

Informácia

Dodatok č. 1 k VZN 2/2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková

Dokument

Zasadnutie poslancov OZ

dňa 08.08.2019

Pozvánka

Marikovský spravodaj 2019

Ročník XIX.

Číslo 1/2019

Výzva pre majiteľov a držiteľov psov

Dokument

Verejná vyhláška

dodatočného stavebného povolenia na vodnú stavbu vŕtanej studne Helena Lamošová, bytom Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica

Dokument

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku

parc.č. KNC 1495/1 zast.plocha o výmere 71m2 Rudolfovi Barančíkovi.

Dokument