Menu

OZNAMY OBCE

ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac
PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci

viac
UT
18 MÁJ
Usmernenie k nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom

viac

Oznamy obce

2021
ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac
PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 256/2021 a 273/2021 bol v našej obci vybudovaný a daný do prevádzky kamerový systém.
Je dôležité zdôrazniť, že poslanci obecného zastupiteľstva sa pre tento krok rozhodli za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrany majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore. Kamerový systém v súčasnosti pozostáva zo šiestich kamier a záznamového zariadenia.
Umiestnenie kamier a snímaný priestor :
- Kamera č. 1 – Dolný koniec, križovatka k ČOV – bude snímať priestranstvo križovatky a jej priľahlého okolia
- Kamera č. 2 – Pri autobusovej zastávke „Pri mlyne“ – bude snímať verejné priestranstvo v okolí zastávky a križovatky štátnej cesty III/1976 s miestnou komunikáciou
- Kamera č. 3 - Dom smútku – bude snímať verejné priestranstvo pred cintorínom a vstup na cintorín
- Kamera č. 4 - Detské ihrisko pri Materskej škole – bude snímať verejné priestranstvo - priestor detského ihriska, areál materskej školy a priľahlú miestnu komunikáciu
- Kamera č. 5 – Polyfunkčný objekt č. 151 – bude snímať verejné priestranstvo pre domom kultúry a štátnu cestu III/1976
- Kamera č. 6 - Polyfunkčný objekt č. 151 – bude snímať verejné priestranstvo – Námestie v centre obce a štátnu cestu III/1976

Veríme, že vybudovanie kamerového systému a jeho prípadné postupné rozširovanie prispeje ku skvalitneniu života v našej obci a bude našim občanmi správne pochopené a vnímané.
Ing. Peter Šujak, starosta
UT
18 MÁJ
Usmernenie k nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom

viac
PO
08 FEB
Prevádzka Obecného úradu od 19. apríla 2021
viac
viac
2020
ŠT
26 NOV
Marikovský spravodaj 2/2020
nájdete v záložke Kultúra a šport, Marikovský spravodaj.
PI
13 NOV
Kalendár pre rok 2021
obsahuje fotografie z našej obce autora Ľubomíra Kompaníka. Môžete si ho zakúpiť na obecnom úrade a v predajni mäsa, textilu a domácich potrieb za cenu 4,50 €. Pozrieť si ho môžete v záložke Kultúra a šport.
ST
04 NOV
Donáška tovaru
oznamujeme občanom, záujemcom o donášku tovaru /potravín, liekov, drogérie.../, že o túto službu môžu požiadať na č.t. 4356155, 0908 786 212. Ak o službu žiada občan, ktorý má pozitívny test na COVID-19, treba uviesť, že "nákup má byť dodaný pred vchodové dvere".
PI
30 OKT
Informácie k testovaniu nájdete v záložke
Samospráva, Úradná tabuľa
NE
06 SEP
Knižnica otvorená od 7. septembra 2020
Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v našej obci bude opäť v prevádzke od 7. septembra 2020 v obvyklom čase:
Pondelok: 12,30 - 17,00
Streda: 12,30 - 16,00
UT
11 AUG
Marikovský spravodaj
Nové číslo obecných novín nájdete v záložke Kultúra a šport