Menu

OZNAMY OBCE

ŠT
17 SEP
Zber elektroodpadu

viac
NE
06 SEP
Knižnica otvorená od 7. septembra 2020

viac
UT
11 AUG
Marikovský spravodaj

viac

Oznamy obce

2020
ŠT
17 SEP
Zber elektroodpadu
Vážení občania, elektroodpad môžete priviezť na zberné miesto za Dom kultúry najneskôr 20. septembra 2020 /v nedeľu/.
NE
06 SEP
Knižnica otvorená od 7. septembra 2020
Oznamujeme občanom, že Obecná knižnica v našej obci bude opäť v prevádzke od 7. septembra 2020 v obvyklom čase:
Pondelok: 12,30 - 17,00
Streda: 12,30 - 16,00
UT
11 AUG
Marikovský spravodaj
Nové číslo obecných novín nájdete v záložke Kultúra a šport
ŠT
09 JÚL
Urbárska schôdza - 26. júla 2020
LPS UO Mariková pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 26. júla 2020 o 13.00 hod. v Dome kultúry v Dolnej Marikovej. Účasť všetkých podielnikov je nutná. Kto sa zhromaždenia nemôže zúčastniť, môže splnomocniť inú osobu.
ST
15 APR
Platenie daní a poplatkov
Rozhodnutia na platbu daní a poplatku za komunálny odpad sú priebežne doručované do domácnosti, alebo si ich môžete vyzdvihnúť v kancelárii Obecného úradu v úradných hodinách. Prosíme, kto môže, aby poplatky uhradil bezhotovostným platobným stykom.
PO
06 APR
Zápis detí do Základnej školy a Materskej školy
Informácie nájdete v záložke Inštitúcie, Školy.
PO
16 MAR
Donáška tovaru
vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu si rizikoví občania (vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav a sociálnu situáciu) môžu telefonicky objednať tovar v predajni Jednota a Koruna a tovar im bude privezený do domácnosti. Poľnohospodárske družstvo v Hatnom tiež ponúka možnosť objednať si ich tovar.
ST
11 MAR
Distribúcia rúšok a Informácie v súvislosti s ochorením COVID-19
oznam a nariadenia si prečítate v záložke Samospráva - Úradná tabuľa.
PO
24 FEB
Urbárska schôdza - 29. marca 2020
pozvánku nájdete v záložke Inštitúcie - Urbárska obec
ŠT
20 FEB
Zápis detí do Materskej školy
viac informácií a tlačivá nájdete v záložke Inštitúcie - Školy