Menu

OZNAMY OBCE

PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci

viac
PO
26 JÚL
700 rokov Marikovej

viac
PO
26 JÚL
Pozvánka na výstavu automobilov

viac

Oznamy obce

2021
PI
30 JÚL
Kamerový systém v obci
Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 256/2021 a 273/2021 bol v našej obci vybudovaný a daný do prevádzky kamerový systém.
Je dôležité zdôrazniť, že poslanci obecného zastupiteľstva sa pre tento krok rozhodli za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrany majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore. Kamerový systém v súčasnosti pozostáva zo šiestich kamier a záznamového zariadenia.
Umiestnenie kamier a snímaný priestor :
- Kamera č. 1 – Dolný koniec, križovatka k ČOV – bude snímať priestranstvo križovatky a jej priľahlého okolia
- Kamera č. 2 – Pri autobusovej zastávke „Pri mlyne“ – bude snímať verejné priestranstvo v okolí zastávky a križovatky štátnej cesty III/1976 s miestnou komunikáciou
- Kamera č. 3 - Dom smútku – bude snímať verejné priestranstvo pred cintorínom a vstup na cintorín
- Kamera č. 4 - Detské ihrisko pri Materskej škole – bude snímať verejné priestranstvo - priestor detského ihriska, areál materskej školy a priľahlú miestnu komunikáciu
- Kamera č. 5 – Polyfunkčný objekt č. 151 – bude snímať verejné priestranstvo pre domom kultúry a štátnu cestu III/1976
- Kamera č. 6 - Polyfunkčný objekt č. 151 – bude snímať verejné priestranstvo – Námestie v centre obce a štátnu cestu III/1976

Veríme, že vybudovanie kamerového systému a jeho prípadné postupné rozširovanie prispeje ku skvalitneniu života v našej obci a bude našim občanmi správne pochopené a vnímané.
Ing. Peter Šujak, starosta
PO
26 JÚL
700 rokov Marikovej

viac
PO
26 JÚL
Pozvánka na výstavu automobilov

viac
ST
09 JÚN
Valné zhromaždenie LPS urbárska obec Mariková

viac
UT
18 MÁJ
Usmernenie k nakladaniu s biologicky rozložiteľným odpadom

viac
PO
08 FEB
Prevádzka Obecného úradu od 19. apríla 2021
viac
viac
2020
ŠT
26 NOV
Marikovský spravodaj 2/2020
nájdete v záložke Kultúra a šport, Marikovský spravodaj.
PI
13 NOV
Kalendár pre rok 2021
obsahuje fotografie z našej obce autora Ľubomíra Kompaníka. Môžete si ho zakúpiť na obecnom úrade a v predajni mäsa, textilu a domácich potrieb za cenu 4,50 €. Pozrieť si ho môžete v záložke Kultúra a šport.
ST
04 NOV
Donáška tovaru
oznamujeme občanom, záujemcom o donášku tovaru /potravín, liekov, drogérie.../, že o túto službu môžu požiadať na č.t. 4356155, 0908 786 212. Ak o službu žiada občan, ktorý má pozitívny test na COVID-19, treba uviesť, že "nákup má byť dodaný pred vchodové dvere".
PI
30 OKT
Informácie k testovaniu nájdete v záložke
Samospráva, Úradná tabuľa