Menu

O OBCI

PI
24 JÚN
Stretnutie ľudí dobrej vôle na hrebeni Javorníkov - 5.7.2022

viac
ST
08 JÚN
Petro-Pavlovské slávnosti - 26. júna 2022

viac
ŠT
02 JÚN
Úhrada poplatkov - oznam

viac

Výskum na hradisku Šimunky v Dolnej Marikovej


Cez víkend 7.-8. mája 2016 Občianske združenie Hradiská uskutočnilo v spolupráci s Trenčianskym múzeom Trenčín archeologický výskum v Dolnej Marikovej na brale Široká, v časti Šimunky, kde sa nachádzalo v časoch Veľkej Moravy v 9. až 10. storočí, významné opevnenie našich slovanských predkov.

Koncom 90. rokov pán Gašpar Zemančík objavil na Šimunkách prvé nálezy z obdobia Veľkej Moravy. Následne sa na opevnení konal prvý povrchový zber Archeologického krúžku z Považskej Bystrice, pri ktorom bolo zachránené veľké množstvo unikátnych nálezov. Od tej doby sa však na opevnení nekonal žiaden archeologický výskum a lokalita bola postihovaná nájazdmi vykrádačov s detektormi kovov. Našim cieľom preto bolo zorganizovať výskum priestoru opevnenia, zameraný na záchranu kovových nálezov a na zdokumentovanie života na hradisku v období včasného stredoveku, ale prípadne aj starších období, ktoré boli na opevnení dokázané zatiaľ iba malým množstvom nálezov.

O spoluprácu sme požiadali Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktorého riaditeľ Peter Martinisko nám vyšiel plne v ústrety a myšlienka spolupráce múzea s našim združením ho nadchla, rovnako ako aj archeológa múzea Mgr. Petra Schreibera.

Prvý krok, ktorý sme podnikli, bolo vyčistenie hradiska od náletových drevín a hustého kríkového porastu. Plocha hradiska bola totiž pred rokom takmer nepreniknuteľná. Združenie čisteniu venovalo jeden víkend. Jeden z našich členov však už predtým veľkú časť vyčistil. Následne sme postupne získali súhlasy vlastníkov pozemkov, na ktorých sa hradisko rozkladalo. Majitelia pozemkov – obec Mariková, Štefánia Martausová, Anton Bakala a František Martaus pochopili význam výskumu a dali nám súhlas, aby sme mohli skúmať na ich pozemkoch, za čo im patrí veľká vďaka. Tá patrí tiež pánovi starostovi Dolnej Marikovej Ing. Petrovi Šujakovi za silnú podporu našich snáh a tiež za chutný guláš, ktorý nám doviezol priamo na výskum.

Pozvanie na výskum okrem členov nášho združenia prijali aj bývalí členovia archeologického krúžku páni Štefan Meliš (vo svojich 88 rokoch je žijúcou legendou), objaviteľ hradiska Gašpar Zemančík a pán Ladislav Janech, ktorý má v Považskej Teplej súkromné múzeum.

A aký je teda výsledok? Čo sme našli? Myslím, že s výsledkom môžeme byť všetci nad mieru spokojní. Našli sme viacero veľkomoravských nožov, strelky zo slovanských aj staromaďarských šípov, kovania z vedierok, a ďalšie menšie kovové nálezy. Z nášho pohľadu najúžasnejšími nálezmi boli dve motyky z obdobia Veľkej Moravy, z ktorých jedna je zachovaná v takom dobrom stave, že by sa s ňou dalo aj dnes bez problémov kopať na roli. Ďalším výnimočným nálezom, akých sa našlo na Slovensku iba niekoľko kusov, je výborne zachovaný kľúč od domu, takisto z obdobia Veľkej Moravy. Kľúč je tiež v takom dobrom stave, že by ho bolo možné používať a odomknúť s ním slovanský dom, keby taký dodnes stál. Našla sa tiež časť jazdeckej ostrohy. Z nálezov, ktoré radíme do obdobia prelomu letopočtov (Púchovská kultúra) môžem spomenúť množstvo hrubostennej keramiky s typickou keltskou výzdobou, bronzový prívesok a kremeň, ktorý mohol slúžiť ako časť kresadla.

Náš výskum preukázal, že Šimunky boli osídlené prinajmenšom v období Púchovskej kultúry (kelti, obdobie cca 3. storočia pred naším letopočtom až 2. storočia nášho letopočtu) ale najintenzívnejšie bolo práve osídlenie našimi predkami Slovanmi v období 9./10. storočia. Tí sa neboli ochotní podrobiť Starým Maďarom tak ako to zrejme spravili mnohí iní slovanskí vodcovia po páde Veľkej Moravy, ale naši predkovia v „starej Marikovej“ niekedy na začiatku 10. storočia urputne proti nim bojovali. Práve na Šimunkách sa odohral ich dramatický posledný boj, ktorého dôkazy nachádzame napr. v podobe množstva typických staromaďarských šípov. Dejiny Slovenska a osobitne Dolnej Marikovej sme tak obohatili o nové poznatky o význame osídlenia v období Veľkej Moravy a prelomu letopočtov. Vážme si naše dejiny, máme na to mnoho dôvodov!

JUDr. Peter Jenčík

28.10.2017

Podobné články

Farebná jeseň

celý článok

Mariková v zime

celý článok
späť