Menu

INŠTITÚCIE

ST
20 MÁJ
Obnovenie prevádzky v MŠ a ZŠ od 01.06.2020

viac
PO
18 MÁJ
Výberové konanie na funkciu Hlavný kontrolór obce Dolná Mariková

viac
PI
15 MÁJ
Zber papiera sa uskutoční 27. mája 2020.

viac

Urbárska obec Mariková

LPS Urbárska obec Mariková

Lesné pozemkové spoločenstvo Urbárska obec Mariková obhospodaruje lesné pozemky súkromných vlastníkov v obciach Dolná Mariková a Horná Mariková.

Viac info
Dodatok k zmluve č. 1
Stanovy
Dodatok k zmluve č. 2

Valné zhromaždenie plánované na 29.3.2020 sa neuskutoční

Lesné pozemkové spoločenstvo, urbárska obec Mariková oznamuje svojim podielnikom, že valné zhromaždenie naplánované na 29. marca 2020 v Dome kultúry v Dolnej Marikovej sa na základeopatrení vydaných z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 v danom termíne neuskutoční. Náhradný termín bude zverejnený.