Menu
logo
ŠT
26 NOV
Likvidácia objemného odpadu

viac
PI
13 NOV
Kalendár pre rok 2021

viac
ST
04 NOV
Donáška tovaru

viac

Neprehliadnite
Neprehliadnite

Kultúrny kalendár

Pozrite si aké kultúrne podujatia nás v Obci Dolná Mariková čakajú...

Prehľad akcií

Veľkonočné sviatky

tento rok budú iné -

- menej hlučné, bez tradičnej oblievačky a šibačky, jarmoku, rodinných a priateľských návštev. Ale na druhej strane máme možnosť prežiť ten čas viac duchovne, so svojimi najbližšími a myšlienkami na tých, s ktorými nemôžeme byť.
Tieto sviatky nám všetkým spríjemňuje veľkonočná výzdoba, ktorú nám už tradične pripravujú dôchodcovia a turisti, za čo im patrí naše poďakovanie.

celý článok

Najnovšie
Najnovšie

Likvidácia objemného odpadu

Vážení občania, na parkovisku pri bytovkách je pristavený veľkokapacitný kontajner, do ktorého môžete uložiť objemný odpad do 29.11.2020.

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

časť parc. KNE 810/1

Dokument

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

časť parc. KNE 810/1

Dokument

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku

časť parc. KNE 810/1

Dokument

Návrh Dodatku 1 k VZN 4/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dokument

Návrh Dodatku č. 3 k VZN 2/2019

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Dolná Mariková

Dokument

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie na stavbu „Novostavba rodinného domu“ stavebníkov: Peter Jurašík, bytom Dubková 39, 020 55 Lazy pod Makytou a Martina Jurašíková rod. Kyselová, bytom 018 02 Dolná Mariková 739

Dokument

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o povolení užívania časti stavby "Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV".

Dokument