Menu

Rekonštrukcia zdravotného strediska

ST
11 MÁJ
Detská Považská Cyklistická Liga - 22.05.2022

viac
PO
09 MÁJ
Monografia obce - umiestnenie v súťaži

viac
ST
01 SEP
700 rokov Marikovej

viac

Rekonštrukcia zdravotného strediska


Budova zdravotného strediska bola delimitovaná obci za účelom zabezpečenia priestorov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom.

Obci tak pribudol ďalší objekt, ktorého prevádzka nie je jednoduchá a lacná. Ťarcha spočíva na pleciach našej obce, aj keď nemáme možnosť vyjadriť sa k rušeniu, presúvaniu či rozdeľovaniu jednotlivých ambulancií a zdravotníckych obvodov. Toto sa vždy dialo bez nášho vedomia. Budova bola postavená v 50-tych rokoch min. storočia, a dostali sme ju bez toho, aby tam bola vykonávaná čo i len bežná údržba. Obec už zo svojich prostriedkov vyvŕtala novú studňu, opravila strechu a všetky klampiarske konštrukcie, zrekonštruovala systém vykurovania, keď pôvodné nahradila novým, ekologicky a ekonomicky výhodnejším peletovým. Tiež boli vymenené okná a už viackrát sa vykonávali stavebné úpravy priestorov lekárne, aby vyhovovali predpísaným normám. Tiež sme zabezpečili výrub stromov, ktoré by v prípade silného vetra mohli ohroziť občanov alebo budovu. Obec investovala už nemalé prostriedky do objektu, ktorý slúži aj občanom z Hornej Marikovej, Hatného a Klieštiny a donedávna aj z Udiče. Všetky tieto investície obec hradí výlučne z vlastného rozpočtu, prípadne zo získaných dotácií. Zástupcovia príslušných štátnych inštitúcií, VÚC a ani ostatné dotknuté samosprávy sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na tom, aby sa zdravotná starostlivosť v našej obci zachovala, prípadne skvalitňovala.

26.02.2017

Podobné články

Rekonštrukcia kotolne na biomasu

v ZŠ Obce Dolná Mariková

Informovanie verejnosti

Rekonštrukcia starej požiarnej zbrojnice 2015

Objekt bol postavený ešte v roku 1951 si už dávnejšie vyžadoval rekonštrukciu, nakoľko jeho vzhľad nepôsobil najlepšie v centre obce.

celý článok

Rekonštrukcia domu smútku

K výraznej rekoštrukcii domu smútku sme pristúpili už v r. 2006
späť